موقعیت کارخانه

ارتباط با کارخانه:

آدرس: خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، کیلومتر ۵۰ جاده سبزوار به اسفراین. جنب پلیس راه حکم آباد،

شرکت پارس فولاد سبزوار

کد پستی: ۹۶۴۸۱۸۴۱۳۱

تلفن: ۴۴۰۲۴-۰۵۱

فکس: ۴۴۰۲۴۲۱۱-۰۵۱

ارتباط با دفتر تهران

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، انتهای کوی بیستم غربی (انقطاع)، پلاک ۴۳، طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۹۷۹۸۶۳۶۱

تلفن: ۲۶۷۴۳۴۶۱, ۲۶۷۴۳۴۹۱, ۲۶۷۴۳۴۹۵