فراخوان استعلام قیمت تست بار (TYPE TEST) الکتروموتور

مرداد ۱۷ام, ۱۴۰۰|مزایده|دیدگاه‌ها برای فراخوان استعلام قیمت تست بار (TYPE TEST) الکتروموتور بسته هستند

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد، درخواست تست بار (TYPE TEST) الکتروموتورهای توان بالای خود را از طریق فراخوان استعلام قیمت به شرکت مرتبط واگذار نماید، لذا از شرکت های  واجد شرایط [...]

مزایده فروش آهن اسفنجی صادراتی

مرداد ۹ام, ۱۴۰۰|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده فروش آهن اسفنجی صادراتی بسته هستند

آگهی مزایده عمومی شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 40.000 تن آهن اسفنجی صادراتی خود  را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به [...]

مزایده عمومی فروش نرمه گندله

خرداد ۳ام, ۱۴۰۰|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده عمومی فروش نرمه گندله بسته هستند

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 15.000 تن نرمه گندله خود  را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند. بدینوسیله از [...]

مزایده عمومی فروش بریکت

اردیبهشت ۷ام, ۱۴۰۰|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده عمومی فروش بریکت بسته هستند

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 15،000 تن بریکت خود  را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند. بدینوسیله از کلیه [...]

مزایده عمومی فروش نرمه گندله

بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۹|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده عمومی فروش نرمه گندله بسته هستند

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 5.000تن نرمه گندله خود را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند. [...]

مزایده عمومی بریکت سرد

دی ۱۵ام, ۱۳۹۹|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده عمومی بریکت سرد بسته هستند

  آگهی مزایده عمومی شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 5.000 تن بریکت سرد خود  را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به [...]

مزایده عمومی فروش ضایعات

دی ۲ام, ۱۳۹۹|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده عمومی فروش ضایعات بسته هستند

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد ضایعات خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش برساند.  بدینوسیله از کلیه متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) در [...]

مزایده فروش لجن حوضچه کلاریفایر

شهریور ۱ام, ۱۳۹۹|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده فروش لجن حوضچه کلاریفایر بسته هستند

آگهی مزایده شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 3.000 تن لجن حوضچه کلاریفایر را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند. آنالیز [...]

مزایده فروش ضایعات

تیر ۴ام, ۱۳۹۹|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده فروش ضایعات بسته هستند

«آگهی مزایده عمومی»  شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد ضایعات خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.  بدینوسیله از کلیه متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) در [...]

مزایده عمومی ۱۰۱۹/۹۹۳

اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۹|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده عمومی ۱۰۱۹/۹۹۳ بسته هستند

 آگهی مزایده عمومی  1019/993 شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 6.000 تن لجن کلاریفایر را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش [...]

مزایده عمومی ۸۳۵۱۳

اسفند ۷ام, ۱۳۹۸|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده عمومی ۸۳۵۱۳ بسته هستند

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 30.000 تن نرمه گندله را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند. آنالیز شیمیایی : [...]

مزایده عمومی ۸۲۳۲۱

بهمن ۳۰ام, ۱۳۹۸|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده عمومی ۸۲۳۲۱ بسته هستند

 آگهی مزایده عمومی 82321 شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 10.000 تن آهن اسفنجی را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش [...]

مزایده عمومی فروش ضایعات

بهمن ۸ام, ۱۳۹۸|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده عمومی فروش ضایعات بسته هستند

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد ضایعات خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.  بدینوسیله از کلیه متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) در این زمینه دعوت [...]

مزایده فروش لجن کلاریفایر

دی ۱ام, ۱۳۹۸|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده فروش لجن کلاریفایر بسته هستند

 آگهی مزایده عمومی 07/98 شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 4.000 تن لجن کلاریفایر را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش [...]

مزایده آهن اسفنجی صادراتی

آذر ۲۶ام, ۱۳۹۸|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده آهن اسفنجی صادراتی بسته هستند

آگهی مزایده عمومی 06/98 شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 10.000 تن آهن اسفنجی صادراتی را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. بدینوسیله [...]

مزایده آهن اسفنجی صادراتی

مهر ۲۸ام, ۱۳۹۸|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده آهن اسفنجی صادراتی بسته هستند

*** آگهی مزایده آهن اسفنجی صادراتی ***98/05 شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 20.000تن (قابل افزايش به 40.000تن) آهن اسفنجی را به صورت يکجا جهت صادرات، به صورت تحويل درب کارخانه [...]

مزایده شماره ۹۸/۰۳ (فروش نرمه آهن اسفنجی)

مرداد ۱ام, ۱۳۹۸|مزایده|دیدگاه‌ها برای مزایده شماره ۹۸/۰۳ (فروش نرمه آهن اسفنجی) بسته هستند

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار  5,000 تن نرمه آهن اسفنجی را به صورت یکجا ، تحویل درب کارخانه (EXW) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش برساند. [...]