آگهی مزایده عمومی ۰۷/۹۸

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار ۴٫۰۰۰ تن لجن کلاریفایر را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند.

آنالیز شیمیایی :

 

Item RESULTS Test Method
% Fe Total ۷۵٫۰۰ ± ۴ ASTM  E246 : 2015
% Fe Metal ۴۴٫۰۰ ± ۵ ISO16878 : 2016
% MD ۶۰٫۰۰ ± ۵ ———–
% C ۱٫۵۰ ± ۰٫۴ ASTM E 1019-11
% S ۰٫۰۲۸ ± ۰٫۰۰۷ ASTM E 1019-11
% P ۰٫۰۱۵ ± ۰٫۰۰۷ ASTM E 1621
% Cao ۰٫۶۶ ± ۰٫۲ ASTM E 1621
% Sio2 ۲٫۶۵ ± ۰٫۳ ASTM E 1621
% Al2o3 ۰٫۷۹ ± ۰٫۲ ASTM E 1621
% Mgo ۲٫۲۸ ± ۰٫۳ ASTM E 1621

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۸ (به مدت ۷ روز) به واحد بازرگانی این شرکت به نشانی تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، انتهای بیستم غربی، پلاک ۴۳، شرکت پارس فولاد سبزوار، واحد فروش مراجعه نمایند. تلفن : ۲۶۷۴۳۴۹۵-۰۲۱