شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد  آجر نسوز سنگین مورد نیاز خود را از طریق فراخوان استعلام قیمت خریداری نماید، لذا تنها از تمامی تولید کنندگان در این خصوص دعوت می شود جهت شرکت و دریافت اطلاعات فنی به آدرس تارنمای این شرکت ( spscomplex.ir )  مراجعه نموده و پیشنهادات فنی و مالی خود را در پاکات مجزا طی مدت یک هفته کاری پس از تاریخ آگهی به دفتر تهران این شرکت به آدرس: تهران– سعادت آباد-خیابان علامه شمالی- کوچه بیستم غربی ( انقطاع ) پلاک ۴۳ طبقه دوم ارسال نمایند. تلفن : ۲۶۷۴۳۴۶۱ -۰۲۱ داخلی ۱۲۵۳  آقای ساربان زایی

ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده استعلام می باشد.