«آگهی تمدید مدت زمان مناقصه»

عطف به درج آگهی برگزاری تجدید مناقصه احداث خطوط انتقال آب و گاز به تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد سبزوار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹، به استحضار کلیه شرکت کنندگان و علاقمندان محترم می رساند مهلت خرید اسناد و شرکت در این مناقصه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ و مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ تمدید گردید لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت خرید، دریافت اسناد و ارائه پاکات مناقصه به آدرس تهران-سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، انتهای کوی بیستم غربی (انقطاع)، پلاک ۴۳، طبقه دوم، امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن های  ۲۶۷۴۳۴۹۵-۰۲۱ داخلی ۱۲۸۵ و یا ۴۴۰۲۴۴۳۱-۰۵۱ تماس  حاصل فرمایند.

  • مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
  • حداقل شرایط لازم برای شرکت در این مناقصه
  • حداقل رتبه ۴ در رشته خطوط انتقال آب و شبکه های فاضلاب
  • حداقل رتبه ۴ در رشته تاسیسات وتجهیزات و یا رشته نفت و گاز زیر رشته خطوط انتقال
  • مبلغ برآورد اولیه ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  • سایر اطلاعات در اسناد مناقصه درج شده است.