آگهی مزایده عمومی

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار ۴۰٫۰۰۰ تن آهن اسفنجی صادراتی خود  را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند.

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ درج آگهی (به مدت ۶ روز کاری) به آدرس سبزوار کیلومتر ۵۰ جاده اسفراین جنب پلیس راه جوین شرکت پارس فولاد سبزوار مراجعه یا با شماره تلفن ۴۴۰۲۴۴۳۱و-۰۵۱ (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایند.

  • تضمین شرکت در مزایده ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یکصد میلیارد) ریال می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.