شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد « اکسپنشن جوینت برزنتی  » مورد نیاز خود را از طریق فراخوان استعلام قیمت خریداری نماید، لذا از تمامی تامین کنندگان و تولید کنندگان در این خصوص دعوت می شود جهت شرکت و دریافت اطلاعات فنی به آدرس تارنمای این شرکت ( spscomplex.ir )  مراجعه نموده و پیشنهادات فنی و مالی خود را در پاکات مجزا طی مدت دوهفته کاری پس از تاریخ آگهی به دفتر تهران این شرکت به آدرس: تهران– سعادت آباد-خیابان علامه شمالی- کوچه بیستم غربی ( انقطاع ) پلاک ۴۳ طبقه دوم ارسال نمایند. تلفن : ۲۶۷۴۳۴۶۱ -۰۲۱  داخلی ۱۲۵۳ آقای ساربان زایی

ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده استعلام می باشد.