شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد کلید های حرارتی و هوایی و فیوز خلاء با برند زیمنس مورد نیاز خود را از طریق فراخوان استعلام قیمت خریداری نماید، لذا از تمامی تامین کنندگان در این خصوص دعوت می شود جهت شرکت در استعلام و دریافت اطلاعات فنی به آدرس تارنمای این شرکت ( spscomplex.ir )  مراجعه نموده و پیشنهادات فنی و مالی خود را در پاکات مجزا طی مدت یک هفته کاری پس از تاریخ آگهی به دفتر تهران این شرکت به آدرس: تهران– سعادت آباد-خیابان علامه شمالی- کوچه بیستم غربی ( انقطاع ) پلاک ۴۳ طبقه دوم ارسال نمایند. ۱۲۵۸ خانم هاشم پور

 تلفن : ۲۶۷۴۳۴۶۱ -۰۲۱

ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده استعلام می باشد.