آگهی تجدید مناقصه

شرکت پارس فولاد سبـزوار در نظر دارد عملیات بارگیری، حمل و دپوی محصولات (آهن اسفنجی و بریکت) خود بوسیله ماشین آلات (لـودر، کامیون، بیل مکانیکی )  را از طریق مناقصه عمومـی دو مرحلـه ای به پیمانـکار واجد شرایط واگذار نمـاید. بدینـوسیله از کلیه متقاضیان توانمند در این زمینه دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج نوبت اول آگهی (به مدت ۷ روز) به نشانی سبـزوار – کیلومتر ۵۰ جاده اسفراین – کارخانه پارس فولاد سبـزوار – امور قراردادهـا مراجعه و یا با تلفن : ۴۴۰۲۴۴۳۱-۰۵۱ تماس بگیرند.

  • هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.