شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خرید نوار نقّاله باکتی مورد نیاز خود را از طریق فراخوان استعلام قیمت خریداری نماید، لذا از تمامی تأمین کنندگان و تولید کنندگان در این خصوص دعوت می شود مطابق با پیوست آگهی، پیشنهادات فنّی و مالی خود را در پاکت مجرّا، طی مدّت یک هفته کاری پس از تاریخ آگهی به دفتر تهران این شرکت به آدرس: تهران، سعادت آباد، خیابان علّامه شمالی، خیابان شهید جهانگیر انقطاع (بیستم غربی)، پلاک ۴۳، طبقه دوّم ارسال نمایند. تلفن: ۰۲۱۲۶۷۴۳۴۶۱ – آقای فرزان کیهانیان – داخلی: ۱۲۵۳