شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار ۱۵٫۰۰۰ تن نرمه گندله خود  را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند.

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ درج آگهی (به مدت ۵ روز) به آدرس سبزوار کیلومتر ۵۰ جاده اسفراین جنب پلیس راه جوین شرکت پارس فولاد سبزوار مراجعه یا با شماره تلفن ۴۴۰۲۴۴۳۱-۰۵۱ (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایند.

  • تضمین شرکت در مزایده ۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.