شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد جهت اصلاح و فلنجی نمودن خطوط لوله های انتقال لجن کلاریفایر کارخانه احیاء مستقیم خود از طریق مناقصه عمومی تک مرحله ای پیمانکار واجد شرایط انتخاب نماید، بدینـوسیله از کلیه متقاضیان توانمند در این زمینه دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج آگهی (به مدت ۷ روز) به نشانی سبـزوار – کیلومتر ۵۰ جاده اسفراین – کارخانه پارس فولاد سبـزوار – امور قراردادهـا مراجعه و یا با تلفن : ۰۵۱-۴۴۰۲۴۴۳۱ تماس بگیرند.
• مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
• هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.