شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد به منظور تامین بخشی از مصالح و اجرای روسازی اتصال فولاد سبزوار به شبکه ریلی به طول تقریبی ۵/۱۰ کیلومتر به همراه تأمین، تهیه و حمل ادوات و مصالح روسازی از قبیل بالاست، براساس آئین‌نامه‌ اجرایی بند ج ماده۱۲ قانون ‌برگزاری‌ مناقصات مصوبه شماره ۸۴۱۳۶/ت ۳۳۵۶ هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیات محترم وزیران اقدام به شناسایی تأمین‌کنندگان و پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای نماید لذا از علاقمندان دعوت می شود از تاریخ درج آگهی، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ جهت هماهنگی و دریافت اسناد به آدرس تهران-سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، انتهای کوی بیستم غربی (انقطاع)، پلاک ۴۳، طبقه دوم، امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن ۲۶۷۴۳۴۹۵-۰۲۱ داخلی ۱۲۸۵ تماس بگیرند.

  • مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه ۱۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.