شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خدمات تامین ماشین آلات و نیروی انسانی لازم جهت انجام تعمیرات و کارهای متفرقه کارخانه خود را از طریق مناقصه تک مرحله ای به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید، لذا از تمامی پیمانکاران در این خصوص دعوت می شود از تاریخ درج آگهی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به آدرس سبزوار کیلومتر ۵۰ جاده اسفراین جنب پلیس راه جوین شرکت پارس فولاد سبزوار مراجعه یا با شماره تلفن ۴۴۰۲۴۴۳۱-۰۵۱ (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایند.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.