آگهی مزایده عمومی

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار ۵٫۰۰۰ تن بریکت سرد خود  را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند.

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ درج آگهی تا پایان ساعت کاری پنچ شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۵ به آدرس سبزوار کیلومتر ۵۰ جاده اسفراین جنب پلیس راه جوین شرکت پارس فولاد سبزوار مراجعه یا با شماره تلفن ۴۴۰۲۴۴۳۱-۰۵۱ (امور قراردادها) تماس حاصل فرمایند.

  • مبلغ شرکت در مزایده ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.