شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خرید تیوب باندل های مربوط به واحد احیاء مستقیم مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی تک مرحله ای خریداری نماید، لذا از تمامی تامین کنندگان و تولید کنندگان در این خصوص دعوت می شود جهت شرکت در مناقصه و دریافت اطلاعات فنی به آدرس سبزوار- کیلومتر ۵۰ جاده اسفراین-شرکت پارس فولاد سبزوار-واحد امور قراردادها مراجعه نموده و یا با شماره ۴۴۰۲۴۴۳۱-۰۵۱ تماس حاصل فرمایید. ضمنا پیشنهادات فنی و مالی خود را در پاکات مجزا طی تا پایان ساعت کاری مورخ ۹۹/۱۱/۱  به دفتر تهران این شرکت به آدرس: تهران سعادت آباد-خیابان علامه شمالی-کوچه بیستم غربی (انقطاع) پلاک ۴۳ طبقه دوم ارسال نمایند.

تلفن ۲۶۷۴۳۴۶۱-۰۲۱

داخلی ۱۲۵۰

  • هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
  • مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه ۳۰ میلیارد ریال از نوع چک بانکی می باشد.
  • سایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است.