شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد ضایعات خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش برساند.  بدینوسیله از کلیه متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) در این زمینه دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ ۹۹/۱۰/۰۶ لغایت ۹۹/۱۰/۱۰  به نشانی سبزوار- کیلومتر ۵۰ جاده اسفراین – کارخانه پارس فولاد سبزوار – امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن: ۴۴۰۲۴۴۳۱-۰۵۱ تماس بگیرند.

** زمان بازدید ۱۴ و ۱۵ دی ماه ۹۹