شرکت پارس فولاد سبزوار درنظر دارد خرید تجهیزات ابزار دقیق مورد نیاز کارخانه خود شامل ترانسمیتر های فشار و اختلاف فشار با مشخصات فنی مورد نظر به پیوست را از طریق مناقصه خریدار نماید

از کلیه تامین کنندگان و فروشندگان معتبرتقاضامیگردد پیشنهادات مالی وفنی خود را درپاکات جداگانه و دربسته حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۹/۰۵ به ادرس تهران خیابان سعادت آباد خیابان علامه شمالی خیابان بیست غربی پلاک ۴۳ طبقه دوم شرکت پارس فولاد سبزوار ارسال نمایید