آگهی مزایده

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار ۳٫۰۰۰ تن لجن حوضچه کلاریفایر را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند.

آنالیز شیمیایی :

Item

RESULTS

Test Method

% Fe Total

۷۳٫۵۰ ± ۴

ASTM  E246 : 2015

% Fe Metal

۳۹٫۴۰ ± ۵

ISO16878 : 2016

% C

۱٫۵۵

± ۰٫۴

ASTM E 1019-11

% S

۰٫۰۳۱ ± ۰٫۰۱ ASTM E 1019-11

% P

۰٫۰۱۵ ± ۰٫۰۰۵

ASTM E 1621

% Cao

۲٫۶۷ ± ۰٫۴

ASTM E 1621

% Sio2 ۳٫۱۰ ± ۰٫۴

ASTM E 1621

% Al2o3 ۱٫۰۰ ± ۰٫۴

ASTM E 1621

% Mgo ۲٫۰۸ ± ۰٫۴

ASTM E 1621

بدینوسیله از کلیه متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی ) دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۹ لغایت ۰۵/۰۵/۱۳۹۹

 به نشانی : سبزوار- کیلومتر ۵۰ جاده اسفراین- کارخانه پارس فولاد سبزوار- امور قرار دادها مراجعه و یا با تلفن ۰۵۱۴۴۰۲۴۴۳۴ تماس حاصل نمایند.