«آگهی مناقصه»

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خرید شیلنگ فلزی انعطاف پذیر، اکسپنشن جوینت و رابر اکسپنشن مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نماید. از تولید کنندگان و یا تامین کنندگان توانمند در این زمینه دعوت می شود از تاریخ درج آگهی تا تاریخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۹ جهت دریافت اسناد به نشانی : کیلومتر ۵۰ جاده سبزوار-اسفراین، کارخانه پارس فولاد سبزوار، امور قراردادها تلفن ۴-۰۵۱۴۴۰۲۴۴۳۳ مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

سایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است.