شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط و توانمند در این زمینه واگذار نماید. از علاقمندان دعوت می شود با توجه به شرایط زیر، از تاریخ درج آگهی تا تاریخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۹ جهت دریافت اسناد به نشانی : کیلومتر ۵۰ جاده سبزوار-اسفراین، کارخانه پارس فولاد سبزوار، امور قراردادها تلفن ۴-۰۵۱۴۴۰۲۴۴۳۳ مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

محل اعتبار : نقدی و از محل منابع داخلی کارفرما است.

مدت اجرای کار : ۱۲ ماه شمسی است.

فقط اشخاص حقوقی با سابقه مرتبط در زمینه موضوع مناقصه می توانند در مناقصه شرکت کنند.

داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با تاریخ معتبر) الزامی است.

سایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است.