شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار ۳۰٫۰۰۰ تن نرمه گندله را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند.

آنالیز شیمیایی :

Item RESULTS Test Method
% Fe Total ۶۵٫۲۰ ± ۰٫۵ ASTM  E246 : 2015
Feo ۰٫۴۴ ± ۰٫۲ ———–
% MD ۹۲٫۴۸ ± ۰٫۵
% S ۰٫۰۰۴ ± ۰٫۰۰۲ ASTM E 1019-11
% P ۰٫۰۱۰ ± ۰٫۰۰۳ ASTM E 1621
% Cao ۰٫۶۷ ± ۰٫۲ ASTM E 1621
% Sio2 ۲٫۴۳ ± ۰٫۲ ASTM E 1621
% Al2o3 ۰٫۸۸ ± ۰٫۲ ASTM E 1621
% Mgo ۲٫۹۰ ± ۰٫۲ ASTM E 1621

 

دانه بندی :

۰٫۵> ۰٫۵-۶٫۳ ۶٫۳-۸ ۸-۱۰ ۱۰-۱۶ ۱۶< سایز
۹٫۷ ۲۹٫۷ ۴۵٫۳ ۱۱٫۹ ۳٫۴ ۰٫۰ درصد

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸ (به مدت ۵ روز) به واحد بازرگانی این شرکت به نشانی تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، انتهای بیستم غربی، پلاک ۴۳، شرکت پارس فولاد سبزوار، واحد بازرگانی مراجعه نمایند. تلفن : ۲۶۷۴۳۴۹۵-۰۲۱