موقعیت کارخانه

ارتباط با کارخانه:

آدرس: خراسان رضوی، شهرستان سبزوار، کیلومتر ۵۰ جاده سبزوار به اسفراین. جنب پلیس راه حکم آباد،

شرکت پارس فولاد سبزوار

کد پستی: ۹۶۴۸۱۸۴۱۳۱

تلفن: ۴۴۰۲۴-۰۵۱

فکس: ۴۴۰۲۴۲۱۱-۰۵۱

ارتباط با دفتر تهران

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، انتهای کوی بیستم غربی (انقطاع)، پلاک ۴۳، طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۹۷۹۸۶۳۶۱

تلفن: ۲۶۷۴۳۴۶۱, ۲۶۷۴۳۴۹۱, ۲۶۷۴۳۴۹۵

شماره تماس های مستقیم

شماره تماس مستقیم بازرگانی:
۰۵۱- ۴۴۰۲۴۴۰۴
شماره تماس مستقیم امور قراردادها:
۰۵۱- ۴۴۰۲۴۴۳۱
شماره تماس مستقیم امور مالی:
۰۵۱- ۴۴۰۲۴۳۰۴
شماره تماس مستقیم منابع انسانی:
۰۵۱- ۴۴۰۲۴۲۵۳
شماره تماس مستقیم دبیرخانه:
۰۵۱- ۴۴۰۲۴۲۱۰
شماره تماس مستقیم مدیریت:
۰۵۱- ۴۴۰۲۴۲۱۲