مزایده فروش ضایعات

تیر ۴م, ۱۳۹۹|مزایده|بدون دیدگاه

«آگهی مزایده عمومی»  شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد ضایعات خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.  بدینوسیله از کلیه متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) در [...]

آگهی مزایده عمومی 1019/993

اردیبهشت ۲م, ۱۳۹۹|مزایده|بدون دیدگاه

 آگهی مزایده عمومی  1019/993 شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 6.000 تن لجن کلاریفایر را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش [...]

آگهی مزایده عمومی 83513

اسفند ۷م, ۱۳۹۸|مزایده|بدون دیدگاه

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 30.000 تن نرمه گندله را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند. آنالیز شیمیایی : [...]

آگهی مزایده عمومی 82321

بهمن ۳۰م, ۱۳۹۸|مزایده|بدون دیدگاه

 آگهی مزایده عمومی 82321 شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 10.000 تن آهن اسفنجی را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش [...]

مزایده عمومی فروش ضایعات

بهمن ۸م, ۱۳۹۸|مزایده|بدون دیدگاه

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد ضایعات خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.  بدینوسیله از کلیه متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) در این زمینه دعوت [...]

مزایده فروش لجن کلاریفایر

دی ۱م, ۱۳۹۸|مزایده|بدون دیدگاه

 آگهی مزایده عمومی 07/98 شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 4.000 تن لجن کلاریفایر را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش [...]

مزایده آهن اسفنجی صادراتی

آذر ۲۶م, ۱۳۹۸|مزایده|بدون دیدگاه

آگهی مزایده عمومی 06/98 شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 10.000 تن آهن اسفنجی صادراتی را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. بدینوسیله [...]

مزایده آهن اسفنجی صادراتی

مهر ۲۸م, ۱۳۹۸|مزایده|بدون دیدگاه

*** آگهی مزایده آهن اسفنجی صادراتی ***98/05 شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 20.000تن (قابل افزايش به 40.000تن) آهن اسفنجی را به صورت يکجا جهت صادرات، به صورت تحويل درب کارخانه [...]

مزایده شماره 98/03 (فروش نرمه آهن اسفنجی)

مرداد ۱م, ۱۳۹۸|مزایده|بدون دیدگاه

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار  5,000 تن نرمه آهن اسفنجی را به صورت یکجا ، تحویل درب کارخانه (EXW) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش برساند. [...]