تجدید مناقصه خدمات نظافت صنعتی

اردیبهشت ۳۰م, ۱۳۹۹|مناقصه|بدون دیدگاه

شرکت پارس فولاد سبـزوار در نظر دارد عملیات خدمات نظافت صنعتی کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومـی دو مرحلـه ای به پیمانـکار واجد شرایط واگذار نمـاید. بدینـوسیله از کلیه متقاضیان توانمند در [...]

خدمات حمل ترکیبی (ریلی-جاده ای)

اردیبهشت ۹م, ۱۳۹۹|مناقصه|1 دیدگاه

«آگهی مناقصه» شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خدمات حمل ترکیبی (ریلی-جاده ای) خود را از طریق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط و توانمند در این زمینه واگذار نماید. از علاقمندان [...]

مناقصه خرید شیلنگ فلزی انعطاف پذیر، اکسپنشن جوینت و رابر اکسپنشن

فروردین ۲۶م, ۱۳۹۹|مناقصه|بدون دیدگاه

«آگهی مناقصه» شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خرید شیلنگ فلزی انعطاف پذیر، اکسپنشن جوینت و رابر اکسپنشن مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نماید. از [...]

مناقصه طبخ و توزیع غذا

فروردین ۱۰م, ۱۳۹۹|مناقصه|بدون دیدگاه

شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پيمانكار واجد شرايط و توانمند در این زمینه واگذار نماید. [...]

آگهی مناقصه خدمات نظافت صنعتی

اسفند ۲۱م, ۱۳۹۸|مناقصه|بدون دیدگاه

شرکت پارس فولاد سبـزوار در نظر دارد عملیات خدمات نظافت صنعتی کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومـی دو مرحلـه ای به پیمانـکار واجد شرایط واگذار نمـاید. بدینـوسیله از کلیه متقاضیان توانمند در [...]

آگهی تجدید مناقصه

بهمن ۸م, ۱۳۹۸|مناقصه|بدون دیدگاه

شرکت پارس فولاد سبـزوار در نظر دارد عملیات بارگیری، حمل و دپوی محصول (آهن اسفنجی) خود بوسیله ماشین آلات (لـودر و کامیون) را از طریق مناقصه عمومـی دو مرحلـه ای به پیمانـکار واجد [...]

مناقصه احداث جاده های داخل کارخانه

آذر ۲۷م, ۱۳۹۸|مناقصه|بدون دیدگاه

«آگهی مناقصه» شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد احداث قسمتی از جاده های داخل کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح ذیل به پيمانكار واجد شرايط و [...]

مناقصه پایش وضعیت

آذر ۲۷م, ۱۳۹۸|مناقصه|بدون دیدگاه

((آگهی مناقصه پایش وضعیت)) شرکت پارس فولاد سبزوار (سهامی خاص) در نظر دارد امور پایش وضعیت (condition monitoring) تجهیزات خود را از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذار [...]

مناقصه تخلیه گندله، شارژ کوره احیـاء مستقیم، بارگیری محصول

آذر ۲۶م, ۱۳۹۸|مناقصه|بدون دیدگاه

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت پارس فولاد سبـزوار در نظر دارد عملیات تخلیه گندله، شارژ کوره احیـاء مستقیم، بارگیری محصول (آهن اسفنجی) خود بوسیله ماشین آلات (لـودر و کامیون) را از [...]

طبخ و توزیع غذا

مهر ۲۱م, ۱۳۹۸|مناقصه|بدون دیدگاه

«آگهی مناقصه» شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای كاركنان خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پيمانكار واجد شرایط و توانمند در این زمينه [...]