آگهی شناسایی پیمانکار

تیر ۴م, ۱۳۹۹|فراخوان|بدون دیدگاه

شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران توانمند در زمینه ابنیه جهت اجرای عملیات سیویل مورد نیاز خود در کارخانه اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران توانمند دارای رتبه [...]

تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی

آبان ۵م, ۱۳۹۸|فراخوان|بدون دیدگاه

«آگهی استعلام» شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد نسبت به برونسپاری خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی کارخانه خود به پيمانكار واجد شرايط و توانمند در این زمینه اقدام [...]

فراخوان سرویس رفت و آمد

تیر ۲۰م, ۱۳۹۸|فراخوان|بدون دیدگاه

شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی جهت انجام امور حمل و نقل داخلی و سرویس رفت و آمد (بین شهری) کارخانه خود نسبت به شناسایی پيمانكار واجد شرايط [...]