تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی

|فراخوان|بدون دیدگاه

«آگهی استعلام» شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد نسبت به برونسپاری خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی کارخانه خود به پيمانكار واجد شرايط و توانمند در این زمینه اقدام [...]