آگهی مزایده عمومی 07/98

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 4.000 تن لجن کلاریفایر را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند.

آنالیز شیمیایی :

 

Item RESULTS Test Method
% Fe Total 75.00 ± 4 ASTM  E246 : 2015
% Fe Metal 44.00 ± 5 ISO16878 : 2016
% MD 60.00 ± 5 ———–
% C 1.50 ± 0.4 ASTM E 1019-11
% S 0.028 ± 0.007 ASTM E 1019-11
% P 0.015 ± 0.007 ASTM E 1621
% Cao 0.66 ± 0.2 ASTM E 1621
% Sio2 2.65 ± 0.3 ASTM E 1621
% Al2o3 0.79 ± 0.2 ASTM E 1621
% Mgo 2.28 ± 0.3 ASTM E 1621

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ 03/10/1398 (به مدت 7 روز) به واحد بازرگانی این شرکت به نشانی تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، انتهای بیستم غربی، پلاک 43، شرکت پارس فولاد سبزوار، واحد فروش مراجعه نمایند. تلفن : 26743495-021