«آگهی مناقصه»

شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد احداث قسمتی از جاده های داخل کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح ذیل به پيمانكار واجد شرايط و توانمند در این زمینه واگذار نماید.

  • برآورد اولیه : 212.404.884.854 ريال بر اساس فهرست های بهای سال 1398 است.
  • تعدیل : تعدیل نرخ پیمان مطابق بخشنامه ها و ضوابط ابلاغی از طرف دولت است.
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 10.000.000.000 ريال است که باید بصورت ضمانتنامه بانکی تهیه شود.
  • محل اعتبار : نقدی و از محل منابع داخلی کارفرما است.
  • مدت اجرای کار : 12 ماه شمسی است.
  • تنها شرکت های پیمانکاری (اشخاص حقوقی) دارای حداقل رتبه 4 راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه کشور می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
  • محل فروش و تحویل اسناد مناقصه : شرکت کنندگان جهت دریافت اسناد با ارایه فیش واریزی به مبلغ 2.000.000 ريال به حساب شماره IR070540100283000002231006 نزد بانک پارسیان به نام شرکت پارس فولاد سبزوار و با ارایه معرفی نامه از تاریخ 01/10/1398  تا تاریخ 04/10/1398 جهت دریافت اسناد به نشانی : تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی شمالی، کوچه بیستم غربی، پلاک 43، طبقه دوم. تلفن : 26743495-021 واحد بازرگانی مراجعه نمايند.
  • داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با تاریخ معتبر) الزامی بوده و هرگونه نامه مبنی بر ثبت نام و یا گذراندن دوره مورد قبول نیست.

سایر اطلاعات در اسناد مناقصه مندرج است.