((آگهی مناقصه پایش وضعیت))

شرکت پارس فولاد سبزوار (سهامی خاص) در نظر دارد امور پایش وضعیت (condition monitoring) تجهیزات خود را از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید، لذا از تمامي علاقمندان دعوت مي شود از تا تاريخ  01/10/1398 تا تاریخ 08/10/1398 جهت دریافت اسناد به نشاني سبزوار، کیلومتر 50 جاده اسفرانین، جنب پلیس راه، شرکت پارس فولاد سبزوار، واحد قراردادها. تلفن : 4-44024433-051 مراجعه نمايند.