آگهی مزایده عمومی 06/98

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 10.000 تن آهن اسفنجی صادراتی را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ 30/09/1398 (به مدت 7 روز) به واحد بازرگانی این شرکت به نشانی تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، انتهای بیستم غربی، پلاک 43، شرکت پارس فولاد سبزوار، واحد فروش مراجعه نمایند. تلفن : 26743495-021