«آگهی استعلام»

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد نسبت به برونسپاری خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی کارخانه خود به پیمانکار واجد شرایط و توانمند در این زمینه اقدام نماید. لذا از علاقمندان دعوت می شود تا تاریخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۸ جهت دریافت اسناد استعلام به نشانی : کیلومتر ۵۰ جاده سبزوار-اسفراین، کارخانه پارس فولاد سبزوار، امور قراردادها تلفن  ۴۴۰۲۴۴۳۴-۰۵۱ مراجعه نمایند.