«آگهی استعلام»

شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد نسبت به برونسپاری خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های سرمایشی و گرمایشی کارخانه خود به پيمانكار واجد شرايط و توانمند در این زمینه اقدام نماید. لذا از علاقمندان دعوت مي شود تا تاریخ 13/08/1398 جهت دریافت اسناد استعلام به نشانی : کیلومتر 50 جاده سبزوار-اسفراین، کارخانه پارس فولاد سبزوار، امور قراردادها تلفن  44024434-051 مراجعه نمايند.