*** آگهی مزایده آهن اسفنجی صادراتی ***۹۸/۰۵
شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار ۲۰٫۰۰۰تن (قابل افزایش به ۴۰٫۰۰۰تن) آهن اسفنجی را به صورت یکجا
جهت صادرات، به صورت تحویل درب کارخانه (EXW) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند.

Item
No.
DRI Properties Result TEST Method
۱ Fe Total% ۸۷٫۶±۰٫۸ ASTM E246 :2015
۲ Fe Metal% ۸۱٫۰ ±۱ ISO16878 : 2016
۳ MD% ۹۲٫۲±۱ ————–
۴ C% ۲٫۱±۰٫۳ ASTM E 1019-11
۵ S% ۰٫۰۰۵±۰٫۰۰۲ ASTM E 1019-11
۶ P% ۰٫۰۱۵±۰٫۰۰۳ ASTM E 1621
۷ Sio2% ۲٫۳۸±۰٫۲ ASTM E 1621
۸ Al2o3% ۰٫۹۱±۰٫۲ ASTM E 1621
۹ Cao% ۰٫۸۱±۰٫۲ ASTM E 1621
۱۰ Mgo% ۳٫۱۹±۰٫۲ ASTM E 1621
> 16 ۱۱٫۲ – ۱۶ ۸ – ۱۱٫۲ ۵٫۶ – ۸ < 5.6 mm
۰٫۳% ۳۵٫۴% ۳۸٫۸% ۱۵٫۴% ۱۰٫۱%

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ ۲۸مهر (به مدت ۱۰روز) به واحد بازرگانی این شرکت به نشانی تهران – سعادت آباد – خیابان علامه شمالی – انتهای بیستم غربی – پلاک – ۴۳
شرکت پارس فولاد سبزوار مراجعه نمایند. تلفن : ۰۲۱۲۶۷۴۳۴۹۵