شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد تجهیزات آتشنشانی مورد نیاز خود را از طریق استعلام كتبی از تامین كنندگان و فروشندگان معتبر خریداری نماید

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست ذیل را دریافت نمایید.