شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی جهت انجام امور حمل و نقل داخلی و سرویس رفت و آمد (بین شهری) کارخانه خود نسبت به شناسایی پیمانکار واجد شرایط و توانمند در این زمینه اقدام نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست ذیل را دریافت نمایید.