شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار  ۵,۰۰۰ تن نرمه آهن اسفنجی را به صورت یکجا ، تحویل درب کارخانه (EXW) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش برساند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست ذیل را دریافت نمایید.