شركت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد سرویس و نگهداری آسانسور و بالابر كارخانه خود را به شركت های توانمند در این زمینه واگذار نماید

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست ذیل را دریافت نمایید.

با توجه به اصلاحات انجام شده، لطفا فایل زیر را دریافت نمایید.