بسمه تعالی
شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد ، جهت تامین آب مورد نیاز کارخانه با شرکت ها و افراد ذیصلاح و واجد شرایط اقدام به همکاری نماید. لذا از کلیه شرکتها و افراد دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این فراخوان به مدت یک ماه طرح پیشنهادی، رزومه و سوابق اجرایی خود را به نشانی تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، انتهای کوی بیستم غربی (انقطاع)، پلاک ۴۳، طبقه دوم، واحد حقوقی و امور قراردادها ارسال نمایند.