شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران توانمند در زمینه ابنیه جهت اجرای عملیات سیویل مورد نیاز خود در کارخانه اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران توانمند دارای رتبه ابنیه پایه ۵ و بالاتر دعوت می شود جهت ارایه سابقه کار و دریافت اسناد به نشانی : کیلومتر ۵۰ جاده سبزوار-اسفراین، کارخانه پارس فولاد سبزوار، امور قراردادها تلفن ۴-۰۵۱۴۴۰۲۴۴۳۳ مراجعه نمایند.