شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 30.000 تن نرمه گندله را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند.

آنالیز شیمیایی :

Item RESULTS Test Method
% Fe Total 65.20 ± 0.5 ASTM  E246 : 2015
Feo 0.44 ± 0.2 ———–
% MD 92.48 ± 0.5
% S 0.004 ± 0.002 ASTM E 1019-11
% P 0.010 ± 0.003 ASTM E 1621
% Cao 0.67 ± 0.2 ASTM E 1621
% Sio2 2.43 ± 0.2 ASTM E 1621
% Al2o3 0.88 ± 0.2 ASTM E 1621
% Mgo 2.90 ± 0.2 ASTM E 1621

 

دانه بندی :

0.5> 0.5-6.3 6.3-8 8-10 10-16 16< سایز
9.7 29.7 45.3 11.9 3.4 0.0 درصد

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ 07/12/1398 (به مدت 5 روز) به واحد بازرگانی این شرکت به نشانی تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، انتهای بیستم غربی، پلاک 43، شرکت پارس فولاد سبزوار، واحد بازرگانی مراجعه نمایند. تلفن : 26743495-021