آگهی مزایده عمومی ۸۲۳۲۱

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار ۱۰٫۰۰۰ تن آهن اسفنجی را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند.

آنالیز شیمیایی :

 

Item RESULTS Test Method
% Fe Total ۸۷٫۳۳ ± ۰٫۴ ASTM  E246 : 2015
% Fe Metal ۸۰٫۷۶ ± ۰٫۶ ISO16878 : 2016
% MD ۹۲٫۴۸ ± ۰٫۵ ———–
% C ۲٫۲۲ ± ۰٫۳ ASTM E 1019-11
% S ۰٫۰۰۳ ± ۰٫۰۰۲ ASTM E 1019-11
% P ۰٫۰۱۰ ± ۰٫۰۰۳ ASTM E 1621
% Cao ۰٫۷۴ ± ۰٫۲ ASTM E 1621
% Sio2 ۲٫۸۵ ± ۰٫۲ ASTM E 1621
% Al2o3 ۰٫۹۴ ± ۰٫۲ ASTM E 1621
% Mgo ۲٫۸۴ ± ۰٫۲ ASTM E 1621

 دانه بندی :

۱۸ – ۵٫۶ mm < 5.6 mm
% ۹۱٫۶  % ۸٫۳

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط (مصرف کنندگان – دارای پروانه بهره برداری ذوب) دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۸ (به مدت ۵ روز) به واحد بازرگانی این شرکت به نشانی تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، انتهای بیستم غربی، پلاک ۴۳، شرکت پارس فولاد سبزوار، واحد بازرگانی مراجعه نمایند. تلفن : ۲۶۷۴۳۴۹۵-۰۲۱