آگهی مزایده عمومی 82321

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد مقدار 10.000 تن آهن اسفنجی را به صورت یکجا، تحویل درب کارخانه (سبزوار) از طریق مزایده عمومی با مشخصات ذیل به فروش رساند.

آنالیز شیمیایی :

 

Item RESULTS Test Method
% Fe Total 87.33 ± 0.4 ASTM  E246 : 2015
% Fe Metal 80.76 ± 0.6 ISO16878 : 2016
% MD 92.48 ± 0.5 ———–
% C 2.22 ± 0.3 ASTM E 1019-11
% S 0.003 ± 0.002 ASTM E 1019-11
% P 0.010 ± 0.003 ASTM E 1621
% Cao 0.74 ± 0.2 ASTM E 1621
% Sio2 2.85 ± 0.2 ASTM E 1621
% Al2o3 0.94 ± 0.2 ASTM E 1621
% Mgo 2.84 ± 0.2 ASTM E 1621

 دانه بندی :

18 – 5.6 mm < 5.6 mm
% 91.6  % 8.3

بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط (مصرف کنندگان – دارای پروانه بهره برداری ذوب) دعوت می شود برای دریافت اسناد مزایده، از تاریخ 03/12/1398 (به مدت 5 روز) به واحد بازرگانی این شرکت به نشانی تهران، سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، انتهای بیستم غربی، پلاک 43، شرکت پارس فولاد سبزوار، واحد بازرگانی مراجعه نمایند. تلفن : 26743495-021