شرکت پارس فولاد سبـزوار در نظر دارد عملیات بارگیری، حمل و دپوی محصول (آهن اسفنجی) خود بوسیله ماشین آلات (لـودر و کامیون) را از طریق مناقصه عمومـی دو مرحلـه ای به پیمانـکار واجد شرایط واگذار نمـاید. بدینـوسیله از کلیه متقاضیان توانمند در این زمینه دعوت می شود برای دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ درج نوبت اول آگهی (به مدت ۷ روز) به نشانی سبـزوار- کیلومتر۵۰ جاده اسفراین – کارخانه پارس فولاد سبزوار- امور قراردادها مراجعه ویا با تلفن: ۴-۴۴۰۲۴۴۳۳-۰۵۱ تماس بگیرید.

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ و شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

روزنامه دنیای اقتصاد