مزایده شماره ۹۸/۰۳ (فروش نرمه آهن اسفنجی)

شرکت پارس فولاد سبزوار در نظر دارد [...]